Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterilor A.G.A pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 10,00 si 16,00 sau pe website-ul societatii (www.serico.ro - Sectiunea Actionari /A.G.A.), incepand cu data de 16.03.2018.

Actionari